Lustrumcomissie Oikos Nomos 30 jaar 
Wie verzorgen ons lustrum

Van links naar rechts : Theo Esselbrugge, (vice voorzitster) Nynke Hepkema, Gerard Boon, (voorzitster) Anna van Haaften, Symen Hoekstra, (penningmeester) Arjan van Buuren, Rosan Bernards, (secretaris) Alinda Nijhoff, Marloes Kleinsman


Van links naar rechts : (vice voorzitster) Nynke Hepkema, (penningmeester) Arjan van Buuren, (voorzitster) Anna van Haaften, (webmaster) Maarten Folmer, Alinda Nijhoff, Niels Leijssenaar, Marloes Kleinsman, Sijmen Hoekstra, Gerard Boon