Historie Oikos Nomos 30 jaar 
De geschiedenis van Oikos Nomos

De oprichting in 1976
Toen in augustus 1975 de HEAO werd opgericht in Zwolle, bestond al gauw de behoefte onder de studenten, toen ongeveer 200, om een vereniging op te richten waar de beslommeringen van de school vergeten konden worden. Daartoe werd een societeitsruimte ingericht. Dit gebeurde op een woonboot. Vervolgens had men een societeit maar nog geen vereniging. Om deze reden werd op 25 augustus 1975 de eerste ledenvergadering opgeroepen om tot plannen te komen voor de oprichting van Oikos Nomos. Tevens koos men hier het eerste bestuur met Rien Lems als eerste voorzitter van de vereniging. Ook werd de contributie vastgesteld en werd de naam Keynes Inn geboren. Een naam die 20 jaar lang de spil in het bestaan van de vereniging zou zijn tot het besluit op de ALV van 20 december 1994.

De HEAO
De HEAO was indertijd gevestigd in de Diezerstraat in het centrum, het pand waar vandaag de dag de centrale bibliotheek is gevestigd. Later zou daar ook de eerste societeit op het vaste land ontstaan. Voordat het zover was, werd echter eerst de woonboot op drijfvermogen getest. Toen deze niet opgewassen bleek tegen het feestende vermogen van de HEAO'ers, dit evenals de eigenaar van de woonboot, werd de boot met een grotere diepgang dan toen deze werd betrokken weer verlaten. Hierna moest op zoek worden gegaan naar een nieuw onderkomen. Samen met B&W Zwolle werd gekeken naar het pand aan de Kamperstraat 30. Toen ook dit niet haalbaar bleek werd in 1977 de kelderruimte onder het HEAO gehuurd. Deze ruimte kwam uit op het steegje in de Rodehaanstraat.

Op 25 mei 1976 werd de studentenvereniging OIKOS NOMOS opgericht. Dit gebeurde met Koninklijke goedkeuring. Deze goedkeuring zorgde ervoor dat wij het koninklijk wapen in ons logo mochten en mogen voeren.

Oikos Nomos vs. ZHTC
De eerste publiciteit die Oikos Nomos realiseerde was door de represaille-acties tegen het ZHTC. Ook tegenwoordig is dit nog een grote bron van vermaak. Ook werden er rugby wedstrijden georganiseerd. De eerste hiervan won Oikos Nomos (huidige stand 2:1 voor ons uiteraard). Bovendien werd er in 1975 tijdens de eerste introductieweek naast de ontgroening een wedstrijd paalzitten gehouden tegen het ZHTC die wij uiteraard ook wonnen.

De jaren die hierop volgden stonden in het teken van de Keynes Inn. De soos liep ontzettend goed en het bezoekersaantal bleef stijgen. In die tijd was het voorzichtig gezegd onverstandig om goede kleding aan te trekken naar de soos omdat hier slechts weinig meer van overbleef dan een oud vod. De soos werd niet alleen bezocht door HEAO'ers maar tevens door andere studenten in Zwolle van andere studierichtingen. Dit alles maakte de Keynes Inn tot een oord waar het goed en gezellig vertoeven was. In februari 1979 werd er een verenigingsblad opgericht. Dit heette niet direct Novissium Vox maar Break-even. Dit bleek een gouden greep. Later veranderde de naam van Break-even in 't Kwartaaltje en tot slot in Novissium Vox.

Het aantal HBO-opleidingen in Zwolle steeg snel en hiermee evenredig het aantal studentenverenigingen. Hiertoe werd op initiatief van Oikos Nomos en het ZHTC in 1984 het SOOZ opgericht. Dit staat voor Studenten Overleg Orgaan Zwolle en hield een samenwerkingsverband in tussen de verschillende verenigingen om een sterkere partij te vormen tegen de gemeente. De gemeente kon namelijk maar weinig begrip opbrengen voor het fenomeen student. En ze dus maar aan hun lot overliet.

Dit bleek des te duidelijker toen in 1985 de HEAO moest verhuizen naar het nieuw gebouwde complex op de campus. De gemeente liet de studentenvereniging aan haar lot over toen de HEAO uit het pand in de Diezerstraat ging. Zonder pardon werd meegedeeld dat het pand gebruikt ging worden als bibliotheek en dat we daar maar moesten vertrekken. Oplossingen door ons aangedragen als mogelijkheden voor een nieuwe societeit werden door de gemeente steevast beantwoord met een vastberaden "NEE"!

Keynes Inn
In die tijd werd als tijdelijke oplossing gekozen voor het wekelijks afhuren van een discotheek. Totdat na lang zoeken het pand aan de van Karnebeekstraat 125 werd gevonden. Het pand werd gehuurd van bierbrouwer Skol. Het grote nadeel van dit pand was dat het totaal opnieuw moest worden ingericht om te kunnen functioneren als soos. Heel wat financien zijn er toen gespendeerd aan de inrichting hiervan. Ook de benodigde vergunningen vormden een probleem. Het was weer de gemeente die niet stond te popelen om mee te werken. Uiteindelijk is het toch nog goed gekomen want aan het einde van het eerste cursusjaar van de HEAO op de campus had Oikos Nomos weer een eigen societeit. Met de geboorte van deze nieuwe soos werd ook een nieuw lied geboren: "Het Keynes-Inn lied". Doordat dit lied in de loop der jaren duizenden malen gezongen is werd het bijna automatisch het verenigingslied. En voor veel studenten is dit het nog steeds, zij zweren immers bij het Keynes-Inn lied. Je zult hen nooit een lied horen zingen over een Vliegend Paard.

In de tien jaar dat we in dat pand hebben gebivakkeerd heeft zich daar heel wat afgespeeld. Ook andere studentenverenigingen van andere opleidingen maakten gebruik van het pand. En menig feest is daar gegeven. Na tien jaar echter waren de verhoudingen met de verhuurder dermate verslechterd dat het huurcontract niet werd verlengd. Daarnaast werd er in de binnenstad een algemene societeit, Het Vliegende Paard, opgericht waar ook Oikos Nomos in zou participeren.

Het Vliegende Paard
Na veel overleg en bestuursvergaderingen en een loodzware ALV werd besloten te verhuizen naar de societeit aan de Voorstraat 17. Daar waren we al snel weer uit door een spoedig faillissement. Hierdoor veranderde er veel binnen de vereniging. Alle commissies hebben een andere invulling van hun taken gekregen, waarbij vooral de sooscommissie zich sterk moest aanpassen.

De Casteleyn
Vervolgens betrok Oikos Nomos voor de dinsdagavond het cafe De Casteleyn. Maar toen Het Vliegende Paard weer open ging en beter ging draaien, werd besloten terug te keren naar de welbekende kelderbar van 'Het Paard'. Wat al die jaren echter niet is veranderd, is dat we er in zijn geslaagd ieder jaar een intro te geven waar menig vereniging jaloers op kan zijn. Het is vanaf de eerste intro in 1975 tot afgelopen intro, ongeacht het aantal eerste-jaars, ieder jaar een geweldig succes geweest.

In het jaar 2005 telde Oikos Nomos ongeveer 250 leden, waarvan er 50 actief zijn. Een aantal terug kerende feesten zoals het Kerstgala, Vul-je-pul en de Mexican tequila party zijn elk jaar een groot succes.

S.V. Oikos Nomos telt vijf actieve disputen:

- Argos Bebemus
- Vinolentia Ventura
- Ad Multam Noctem
- Praenobilis Generosus Caterva
- Beschaafd Beschonken

Deze vijf disputen zorgen ervoor dat Oikos veel actieve leden krijgt en behoudt en dat we over vijf jaar weer een lustrum kunnen vieren!